Edunvalvonta ja työhyvinvointi

Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Ammattihenkilö
Opas sosiaalihuollon
ammatti-
oikeuksista,
vastuista ja valvonnasta

Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään
Opas työuraa sosiaalialalla
aloittavalle

Palkat ja edut

Palkat ja edut
Opas työsuhteen palkan ja etujen parantamiseen

Opas julkisen
sektorin luottamus-
miehille

Opas julkisen
sektorin luottamus-
miehille

Mihin työaika riittää?

Mihin työaika riittää? Suositukset sosiaalialan työn mitoitukseen

Sosionomi varhaiskasvatuksessa

Sosionomi varhais-
kasvatuksessa

Hyvän työpaikan talo

Hyvän työpaikan talo – keskustelu-
aineistoa hyvän työpaikan kriteereistä

Tyohyvinvointia hyvinvointityohon

Työhyvinvointia hyvinvointi-
työhön


Ammattietiikka

Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet

Arki, arvot ja etiikka


Vaikuttamis- ja järjestötyö

Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi

Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi – vaikuttamisen opas

Talentia – sosiaalialan menestystekijä

Sosiaalialan menestystekijä – Talentian toiminta ja tavoitteet

Lastensuojelu ja julkisuus

Lastensuojelu ja julkisuus
Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Yhdessä enemman

Yhdessä enemmän


Sosiaalialan ammatit

Vastavalmistuneiden urapolut 2011

Vasta-
valmistuneiden urapolut 2011

Vastavalmistuneiden urapolut 2014

Vasta-
valmistuneiden urapolut 2014

Vastavalmistuneiden urapolut 2017

Vasta-
valmistuneiden urapolut 2017

Tee hyvä päätös

Tee hyvä päätös – valitse sosiaaliala


30 päivää

Lastensuojelutyön ammattilehti.

30 päivää 113

30 päivää 1.2013

30 päivää 213

30 päivää 2.2013

30 päivää 1.2014

30 päivää 1.2014

30 päivää 1.2015

30 päivää 1.2015

30 päivää 2016

30 päivää 2016

30 päivää 2017

30 päivää 2017


Tutkiva sosiaalityö

Yhteistyössä Sosiaalityön tutkimuksen seuran kanssa.

Tutkiva sosiaalityö 2010

2010

Tutkiva sosiaalityö 2011

2011

Tutkiva sosiaalityö 2012

2012

Tutkiva sosiaalityö 2013

2013

Tutkiva sosiaalityö 2014

2014

Tutkiva sosiaalityö 2015

2015

Tutkiva sosiaalityö 2016

2016

Tutkiva sosiaalityö 2017

2017


Kasvu

Lehti varhaiskasvattajille.

Kasvu 112

1.2012

Kasvu 212

2.2012

Kasvu 113

1.2013

Kasvu 213

2.2013

Kasvu 114

1.2014

Kasvu 214

2.2014

Kasvu 115

1.2015

Kasvu 215

2.2015

Kasvu 116

1.2016

Kasvu 216

2.2016

Kasvu 117

1.2017

Kasvu 217

2.2017


Jane&Paulo

Sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden julkaisu.

Jane&Paulo 2012

2012

Jane&Paulo 2013

2013

Jane&Paulo 2014

2014

Jane&Paulo 2015

2015

Jane&Paulo 2016

2016

Jane&Paulo 2017

2017