Heli Jämsénille opis­kelukaupunki Turku tuntuu jopa niin kotoisalta, että valmis­tumisen jälkeen hän haluaisi jäädä Turun seudulle asumaan ja työskentelemään. Tämä melko varmasti onnistuukin, sillä sosiaalityöstä valmistuvien työllisyys­tilanne on hyvä.− Rekrytoijat ovat ahkerasti liikkeellä koko ajan ja välittävät viestejä avoimis­ta työpaikoista suoraan opiskelijoiden sähkö postistoille, kuten myös aine­järjestölle. Työnsaantiin suhtaudun luottavaisesti, sanoo Heli Jämsén.Heli tiesi jo hyvin varhain, että hän haluaa tehdä työtä ihmisten ja heidän hyvinvointinsa parissa.− Minua kiehtoo ihmiselämän moni­naisuus ja ihmisyyden kirjo. Olen lisäksi pitkään ollut kiinnostunut rakenteelli­sista asioista kuten yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.Kun lukion loppuvaiheessa piti miettiä jatko­opintoja, Heli löysi pian itsensä selai lemassa sosiaalialan opinto­vaatimuksia – sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun. Valintaansa hän mietti pitkään ja päätyi lopulta hakemaan yliopistoon. Ammattikorkeakoulu oli vahva toinen vaihtoehto.− En ensiksi osannut ajatella, että olen sellainen tyyppi, joka opiskelisi yliopistossa. Lähipiirissäni ei juuri ole akateemisesti koulutettuja. Minua on jopa yllättänyt se, että kiinnostuin niin vahvasti paitsi sosiaalityöstä niin myös tutkimuksesta.Heli aloittelee neljättä opintovuot­taan. Hän arvelee, että opinnot on saatet­tu päätökseen vuoden kuluttua. Omalle alalleJyväskylän kyljessä Korpilahdella syntynyt Heli Jämsén on kotiutunut Turkuun mainiosti. Vanhan kaupungin fiilis yhdistettynä vilkkaaseen opiskelijaelämään maistuu.#4f
< Page 3 | Page 5 >