Opiskelija! Verkostoidu ja tutustu sosiaalialaan kerralla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 13.3.2018 Jyväskylän Paviljongissa.päätoi-mitta-jaltaTilaa mak-sutta lisää Jane&Paulo-lehtiä oppilai-tokseesi.3Jane&Paulo 2017Olet varmaankin tutustunut burnoutiin ainakin median kes-kusteluissa. Työuupumus on seurausta pitkittyneestä tilan-teesta, jossa ihmiseltä edellytetään työssä liiallisesti energiaa, vahvuutta ja resursseja. Pitkittyvästä työuupumuksesta voi seurata masennustila. Burnout ei ole kunniamerkki.Auttamisammateissa otetaan itsestäänselvyytenä, että ammattilainen omistautuu työlleen. Moni hakeutuu alalle täynnä auttamisen eetosta ja ihanteita. Burnout voi syntyä, kun vastaan tulee epäonnistumisia, riit-tämättömyyden tunteita, ristiriitaisia ja kohtuuttomia vaatimuksia. Rakenteet, byrokratia, pykäläviidakko ja talouspaineet ovat omiaan lisäämään riittämättö-myyttä ja turhautumista. Kaiken lisäksi julkinen kritiikki ja heikko palkkaus antavat tunteen, ettei työtä arvosteta. Burnoutissa ei ole kyse ihmisen ominai-suudesta tai heikkoudesta. Sitä et ehkä tiennyt, että jo William Shakespeare puhui burnoutista, ja tarkoitti sillä näännyttävää rakkautta. Käsite sopii hyvin kuvaamaan auttamis-ammateissa tapahtuvaa omistautumista ilman palkitsemista. Tuohon ammatil-liseen rakkauteen voi nääntyä. Ei siis ole lainkaan kummallista, että edelleen käytössä oleva masentuneisuusmittari kehitettiin 1970-luvulla Kaliforniassa tutkimuksessa, jonka kohteena olivat sosiaalityöntekijät. Paras tapa huolehtia itsestä on toimia yhdessä kollegoiden kanssa: keskus-tella, nostaa epäkohtia esille, etsiä ratkaisuja. Yhdessä voidaan muuttaa opiske-lu- ja työelämää vähemmän kuormittavaksi ja paremmin palkitsevaksi. Vaikka nykyajassa haastetaan yksilöä kasvamaan, kehittymään, luomaan omaa sanka-ruuttaan, on syytä pitää mielessä, että olemme täällä yhdessä. Yksin ei tarvitse muuttaa maailmaa, tehdään se yhdessä! Kristiina KoskiluomaPainotuoteJane&Paulo6. vuosikerta25.8.2017ISSN-L 2243-1330ISSN 2243-1330 (Painettu)ISSN 2243-1349 (Verkkojulkaisu)JulkaisijaSosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry – Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma09 3158 6010Toimittaja Helena Jaakkola040 592 2519UlkoasuKinestasis Oy / Veikko Anttila040 501 6653Toimituksen sähköpostiVerkkojulkaisuToimituksen osoite Talentia-lehti/Jane&PauloRatamestarinkatu 1100520 HelsinkiJuttuideat IlmoitusmyyntiPakeMark / Pauli Keinänenpuh. 040 546 2162 PainopaikkaPunaMusta OyPainos7 000Pidä huolta itsestäsiactionURI(http://www.asiantuntijapaivat.fi): actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionURI(http://talentia.e-julkaisu.com/2017/janepaulo): actionURI(http://talentia.e-julkaisu.com/2017/janepaulo): actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionURI(mailto:pauli.keinanen@pake.inet.fi):
< Page 2 | Page 4 >