Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry – Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma 09 3158 6010 Toimittaja Helena Jaakkola 040 592 2519 Ulkoasu Kinestasis Oy / Veikko Anttila 040 501 6653 Toimituksen sähköposti Verkkosivut Toimituksen osoite Talentia-lehti / 30 päivää Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Juttuideat Ilmoitusmyynti PakeMark / Pauli Keinänen 040 546 2162 Painopaikka PunaMusta Oy Painos 23 50030 päivääTalentia-lehden erikoisnumero lastensuojelun ammattilaisille.4 Tietopohja Lastensuojelu 8 LAPE Yhteisen lapsen hyväksi 11 Hackney Kenttäkokemuksia 14 Muutos Perheneuvolan tulevaisuus 16 Nuoret Mielenterveyttä kouluihin 18 Kuraattorit Tiiviisti ja lähellä arkea 21 Lapsioikeus Lapsen etu ja oikeusturva 24 Kohtaaminen Työvälineitä 27 Keho Tietoisuustaidot 34 Kaltoinkohtelu Turvaton lapsuus ja vanhemmuus 37 Työhyvinvointi Vaiettu rikos 40 På svenska LAPE – systemiskt tänkesätt i barnskyddet 42 Merkintä Ulosrajatut osaajat 43 Ilmoitukset KANNEN KUVA: LIISA TAKALATHL:n tutkimusprofessori Tarja Heino on tehnyt pitkän uran lastensuojelun kentällä kehittäjänä, tutki-jana ja hallintotehtävissä.LIISA TAKALALue verkossa tai tilaa irtonumeroita lisää maksutta Painotuote5. Vuosikerta2.6.2017ISSN 2323–9417 (Painettu)ISSN 2323-9425 (Verkkojulkaisu)actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionURI(http://www.talentia-lehti.fi): actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionURI(mailto:pauli.keinanen@pake.inet.fi): actionURI(http://talentia-lehti.fi): actionURI(mailto:toimitus@talentia.fi): actionGoTo:4, actionGoTo:16, actionGoTo:21, actionGoTo:34, actionGoTo:37,
< Page 1 | Page 3 >